Typ

Konferensgruppen.se - Konferens Event Grupp Sverige

Konferensgruppen.se finns där när tiden inte räcker till, när inspirationen saknas eller när uppgiften kräver en annan kompetens än den ni besitter, när ni behöver avlastning eller bara ett bollplank. Konferensgruppen.se ordnar konferensen, företagsaktiviteten eller gruppresan och hela arrangemanget om ni så vill.

Vår erfarenhet från konferens, turism- och resebranschen, där vi arbetat i över 30 år, blir era möjligheter. Vi förstår hur viktigt det är att allt klaffar. Vi hjälper dig med transporten, ser till att flyget är bokat på rätt dag, i rätt namn och att alla har rum när ni kommer fram. Teaterbiljetten och middagen kommer i rätt ordning samt att ni får fräscha, moderna och inspirerande konferenslokaler där era mål nås och syftet med er resa uppfylls.

Konferensgruppen.se - Lyckade möten | Inspirerande resor

Populärt just nu