Typ

Lidbergs Buss

Vi finns i regionen Göteborg- Borås och Varberg. Våra medarbetare har visat stor kunskap och skicklighet i sitt yrkesutövande, vilket borgar för den goda servicen Du kan förvänta Dig som kund. Vi håller säkerhet och kvalitet som högsta prioritet och är noggranna med kör-o vilotider. Vår personal kompetensutvecklas fortlöpande inom detta och andra områden. Med professionella chaufförer blir Din resa trygg och säker med hög kvalitet. Våra bussar från 19–58 sittplatser håller miljöklass Euro 4-6. Var miljövänlig! Ställ bilen och ta bussen!

Vill du ha hjälp med ett helt resepaket, vi skräddarsyr efter era önskemål eller erbjuder färdiga resepaket.

Vi är medlemmar i Svenska Bussbranchens riksförbund och har ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet.

Populärt just nu